Mikstat
KOMUNIKAT     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Informacja o środkach europejskich i krajowych

 

WIELKOPOLSKI  REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY

Więcej informacji w Uszczegółowieniu  do WRPO.
www.wielkopolska.mw.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Harmonogram ogłaszania konkursów w roku 2010 - do pobrania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrzeszowie - pobierz

 


 PROGRAM  ROZWOJU  OBSZARÓW  WIEJSKICH
2007 – 2013

Działania Osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
2. Ułatwianie startu młodym rolnikom
3. Renty strukturalne
4. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
5. Modernizacja gospodarstw rolnych
6. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
8. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
9. Działania informacyjne i promocyjne
10. Grupy producentów rolnych

Działania Osi 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

2.1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
2.2. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
2.3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego prze katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

Działania Osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
       O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub    
       małżonek tego rolnika.
       Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. złotych
       na jednego beneficjenta.
       W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.
       Więcej informacji w rozporządzeniu z 2007r. Dz.U.Nr.200 poz.1442.
3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
3.4. Odnowa i rozwój wsi

Działania Osi 4 – Leader

4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
4.2. Wdrażanie projektów współpracy
4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Punkty informacyjne:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań
Tel. (062) 845 56 00/60

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. T. Kościuszki 95
61-716 Poznań
Tel. (061) 854 16 91

www.minrol.gov.pl

 

 


 

JESSICA i JEREMIE
- szansa dla samorządów i przedsiębiorstw

JESSICA dla samorządów - głównym założeniem inicjatywy JESSICA jest wsparcie projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i szeroko rozumianej rewitalizacji, JESSICA umożliwi samorządom lokalnym zrealizowanie projektów, które przyczynią się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie miast.

JEREMIE dla firm - inicjatywa pozwala nie tylko na efektywniejsze wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz rozwoju firm, ale także na zwiększenie funduszy przez możliwość zaangażowania dodatkowych środków.

JESSICA i JEREMIE - do pobrania

Urząd Miasta i Gminy Mikstat
Współpraca i członkostwo
Urząd Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat pow. ostrzeszowski woj. wielkopolskie
tel.: +48.(62)7310039 fax: +48.(62)7310043 email: umig@mikstat.pl http://www.mikstat.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x