Mikstat
KOMUNIKAT     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Gleby, rolnictwo

 

Gleby

Mikstat to gmina rolno–produkcyjna o przewadze produkcji rolnej z preferencjami do rozwoju turystyki i hodowli. Użytki rolne zajmują obszar 5 909 ha czyli 67,8 % powierzchni gminy, w tym grunty orne stanowią 4 539 ha, a użytki zielone 1370 ha. Rolniczą wartość gruntów można określić jako niską lub przeciętną. Dodatkowo duże nachylenie skłonów wzniesień jest elementem niekorzystnie wpływającym na wiele cech gleb i utrudniającym uprawę. Pod względem typologicznym to głównie gleby brunatne wyługowane, bielicowe z niewielkim udziałem czarnych ziem. W większych dolinach utworzyły się gleby bagienne, murszowo-mineralne. Na terenach pozadolinnych występują gleby bielicowe i brunatne tworzące kompleks przydatności rolniczej żytni dobry lokalnie jedynie bardzo dobry. Znaczny udział mają natomiast gleby o małej przydatności do upraw tworzące kompleks żytni słaby i najsłabszy.


Rolnictwo
Mikstat jest gminą rolniczą o rozwiniętej produkcji roślinnej i zwierzęcej opartej głównie na gospodarstwach małoobszarowych, rodzinnych. Na ogólną ilość 944 gospodarstw rolnych tylko 17 to gospodarstwa o powierzchni powyżej 20 ha, zaś ilość tzw. działek rolnych o wielkości do 1 ha, użytkowanych również przez osoby nie będące rolnikami, wynosi ponad 360. W tej sytuacji większość gospodarstw nie należy do dochodowych. W przyszłości należałoby zastanowić się nad przekwalifikowaniem gospodarstw na agroturystykę i drobne usługi, rzemiosło.
Urząd Miasta i Gminy Mikstat
Współpraca i członkostwo
Urząd Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat pow. ostrzeszowski woj. wielkopolskie
tel.: +48.(62)7310039 fax: +48.(62)7310043 email: umig@mikstat.pl http://www.mikstat.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x