200 lat dla sióstr z okazji 100 lat w Mikstacie

Od 100 lat Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Mikstacie spieszą z pomocą dzieciom, chorym i wszystkim potrzebującym wsparcia. Przez ten czas trwale wpisały się w krajobraz społeczny miasta zyskując sympatię i wdzięczność mieszkańców. Podczas uroczystości jubileuszowej burmistrz Henryk Zieliński i przewodniczący Łukasz Dybul wręczyli s. Beacie Czop list gratulacyjny i kwiaty jako wyraz podziękowania za całe dobro, jakie siostry czynią w Mikstacie.

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Mikstatu 3 maja 1921 roku z Lwowa odpowiadając na wcześniejsze zaproszenie ks. Franciszka K. Ruszczyńskiego, ówczesnego proboszcza parafii mikstackiej, który przekazał siostrom budynek przy ul. Kaliskiej, w którym mieście się Dom Zakonny. Dzisiaj siostry prowadzą tam świetlicę socjoterapeutyczną współfinansowaną przez samorząd mikstacki.

Jubileusz 100-lecia obecności zakonnic w naszym mieście obchodzono w minioną sobotę, 2 października w kościele farnym oraz w Domu Zakonnym w Mikstacie. Przybliżając zebranym historię zakonu, przypominając nazwiska sióstr i ich niekiedy dramatyczne losy (zwłaszcza w okresie okupacji hitlerowskiej i latach powojennych) s. Magdalena Abramow-Newerly wspomniała, że w ciągu wieku w mikstackiej placówce służyły 92 zakonnice, a obecna przełożona jest 25 z kolei. Wzruszający był także pokaz multimedialny skompilowany z archiwalnych zdjęć dokumentujących historię mikstackiej placówki.

PK

***

Podczas uroczystości Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu i Łukasz Dybul, przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie przekazali Siostrom FR. R. M. w Mikstacie okolicznościowy list gratulacyjny:

Siostra Przełożona BEATA CZOP

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Mikstacie

100 lat temu witano Was w Mikstacie z otwartymi rękami i nadzieją. Odrodzona Polska dźwigała się z zaborów i pożogi wojny światowej, leczyła rany po wojnie z bolszewicką Rosją. Ojczyznę trzeba było scalić i urządzić na nowo. A w małych, lokalnych ojczyznach, takich jak Mikstat, na pomoc czekały sieroty, starcy, chorzy, porzuceni i biedni. Liczyły się każde sprawne ręce, otwarta głowa i dobre serce. Dlatego ksiądz proboszcz Ruszczyński zaprosił do Mikstatu i poprosił o pomoc Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. I one z wielkim oddaniem wzięły się do pracy niosąc ulgę w cierpieniu i nadzieję na poprawę losu. Prowadziły ochronkę i przedszkole dla dzieci, opiekowały się chorymi w ośrodku zdrowia i prywatnych domach, pomagały w kościele, angażowały się w uroczystości kościelne i państwowe. Nie zawsze były mile widziane, ale dzielnie przetrwały tamten trudny czas – natomiast od 30 lat mogą znowu spokojnie nieść swoją wytrwałą posługę pełną poświęcenia i pokory.

Chcemy dzisiaj serdecznie podziękować Naszym Wspaniałym Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi za ogrom pracy, słowa otuchy i nadziei oraz wielkie serce codziennie okazywane podopiecznym. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dobro jakie czynicie w Mikstacie. Oddajemy także hołd wszystkim Siostrom, które przez całe stulecie, nie zważając na wichry dziejów niosły pomoc mieszkańcom Mikstatu. Cichutko i dyskretnie, ale z wielkim zaangażowaniem Siostry FR. R.M. uczestniczą w życiu naszego miasta czyniąc je lepszym, ciekawszym, barwniejszym, niosąc pociechę duszy i ulgę w cierpieniu.

Dziękując za wszystko co było, gratulując wspaniałego jubileuszu życzymy Naszym Kochanym Siostrom zdrowia oraz wiele radości i satysfakcji w służbie życia.

Łukasz Dybul  – przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie

Henryk Zieliński – burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

 

 

 Skip to content