Menu główne

Aktualizacja Informacji dla rolników

Aktualizacja informacji o naborze wniosków o wyszacowanie strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – susza 2019.

Aktualizacja informacji o naborze wniosków o wyszacowanie strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - susza 2019.Skip to content