Menu główne

Akty prawne dotyczące utrzymania czystości

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. 2013 poz. 1399)

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

  • Regulamin utrzymania czystości i porządku n terenie Miasta i Gminy Mikstat – do pobrania
  • Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U. Woj. Wlkp.2013r.  Poz. 568)
  • Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U. Woj. Wlkp.2013r.  Poz. 3369)
  • Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Wlkp.2013r.  Poz. 620)
  • Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.U. Woj. Wlkp.2013r.  Poz. 1552)
  • Uchwałą nr XXV/171/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik) (Dz.U. Woj. Wlkp.2013r.  Poz. 4219)
  • Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz.U. Woj. Wlkp.2013r.  Poz. 1553)
  • Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.U. Woj. Wlkp.2013r.  Poz. 569)
  • Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz.U. Woj. Wlkp.2013r.  Poz. 7255)

Skip to content