Będzie więcej wody

Nową stację uzdatniania wody wybuduje w Mikstacie Pustkowiu kaliska firma BUD-AN Sp. z o.o. Na tę inwestycję Miasto i Gmina Mikstat pozyskało dotację z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości blisko 6,5 mln zł.

Podpisana w środę, 15 maja br. w mikstackim magistracie przez Henryka Zielińskiego – burmistrza Mikstatu oraz Roberta Wawrzyniaka – prezesa Zarządu firmy BUD-AN umowa na wykonanie nowej stacji uzdatniania wody dla gminy opiewa na kwotę 6 mln 797 tys. 770 zł. Aż 95 % kosztów realizacji inwestycji (6 457 881 zł) zostanie pokrytych z pozyskanej przez mikstacki samorząd jeszcze w 2023 r. dotacji z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych (8. edycja). To najbardziej kosztowne zadanie inwestycyjne w naszej gminie realizowane na inaugurację nowej 9. kadencji samorządowej 2024-2029. – Realizacja tej inwestycji ma poprawić warunki dostawy wody dla mieszkańców naszej gminy, co jest szczególnie istotne w obliczu zmian klimatycznych oraz trudnych warunków hydro-geologicznych na tym terenie – wyjaśnia Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Po podpisaniu umowy nastąpiło także przekazanie wykonawcy terenu i placu budowy w miejscowości Mikstat Pustkowie. Wybrana w przetargu firma BUD-AN zobowiązała się zrealizować cały projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą” do 31 grudnia 2025 r. Kaliskie przedsiębiorstwo już wcześniej realizowało w Mikstacie duże i kosztowne inwestycje infrastrukturalne z wymianą mediów, budową nowych jezdni i chodników w rejonie ulic Kaliskiej i Odolanowskiej.

PK

Po podpisaniu umowy przez burmistrza Henryka Zielińskiego i prezesa Roberta Wawrzyniaka, przy kontrasygnacie skarbnik Teresy Michalak, nastąpiło formalne przekazanie przez Marię Piszczałkę i Tomasza Maciejewskiego z UMiG Mikstat placu budowy wykonawcy.
Po podpisaniu umowy przez burmistrza Henryka Zielińskiego i prezesa Roberta Wawrzyniaka, przy kontrasygnacie skarbnik Teresy Michalak, nastąpiło formalne przekazanie przez Marię Piszczałkę i Tomasza Maciejewskiego z UMiG Mikstat placu budowy wykonawcy.


Skip to content