Biblioteka w Mikstacie ponownie otwarta

Od soboty biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia dystansu społecznego i przestrzeni 15 m kw. powierzchni na osobę – przypomina Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka w Mikstacie wznawia normalną działalność – oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W dalszym ciągu utrzymano nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i utrzymywanie dystansu 1,5 m od innych.

Ministerstwo kultury poinformowało w piątek, 27 listopada br. na swojej stronie o aktualnych obostrzeniach dotyczących instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych. „Od 28 listopada do 27 grudnia br. biblioteki mogą prowadzić działalność polegającą na udostępnianiu zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m. kw. powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Ponadto przed wejściem do biblioteki należy umieścić informację o limicie osób oraz podjąć środki zapewniające przestrzeganie limitu. Decyzję o dacie i warunkach otwarcia wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki, który powinien wziąć pod uwagę warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytuację epidemiczną (w gminie, powiecie i województwie)” – wskazano w komunikacie.

Osoby udające się do Biblioteki Publicznej w Mikstacie powinny zapoznać się z instrukcją zachowania zasad bezpieczeństwa i bezwzględnie stosować się do jej zapisów.

Godziny otwarcia placówki:

* wtorek, wypożyczenia od 12:00 do 18:00

* środa, wypożyczenia od 9:00 do 14:00

* czwartek, wypożyczenia od 12:00 do 18:00

* piątek, wypożyczenia od 9:00 do 14:00

* sobota, wypożyczenia od 11:00 do 14:00

biblioteka

 

 Skip to content