Budżet na czas kryzysu

Radni miasta i gminy Mikstat większością głosów przyjęli budżet na 2021 rok. Do samorządowej kasy powinno trafić blisko 29 mln zł, natomiast wydatki będą o prawie 5 mln zł wyższe – 33 mln zł. Największe inwestycje planowane na przyszły rok to: rozpoczęcie budowy nowego ośrodka zdrowia oraz budowa nowoczesnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich. Na te dwa projekty samorząd pozyskał ponad 1,9 mln zł rządowych dotacji.

Rada Miejska w Mikstacie zebrała się XXII sesji w piątek, 18 grudnia – tradycyjnie w sali MGOK przy ul. Chopina 1. W porządku obrad znalazło się 13 projektów uchwał, w tym ta najważniejsza budżetowa, decydująca o możliwościach rozwojowych miasta i gminy na kolejnych 12 miesięcy. „Na pierwszy ogień” poszła zmiana uchwały nr VII/60/91 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Mikstat do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Następnie rajcy zgodzili się na

kontynuację członkostwa Miasta i Gminy Mikstat w Stowarzyszeniu „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” na czas nieokreślony. Uchwalone zostały także Roczny program współpracy Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Ustalono także stawkę (200 zł miesięcznie na dziecko) dotacji celowej w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Przyjęte zostały także: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2020-2032, wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz uchwała o Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mikstat na lata 2021-2032.

Dwunastoma głosami (przy 2 wstrzymujących się) Rada Miejska w Mikstacie uchwaliła budżet miasta i gminy na 2021 r. – Nasze dochody w 2021 roku są zaplanowane na poziomie prawie 29 mln zł, natomiast wydatki na poziomie 33 mln zł. Mamy zatem deficyt, ale to, co nas szczególnie niepokoi, to znacząco mniejsze dochody wynikające ze wskaźników przekazanych przez ministerstwo finansów. Chodzi przede wszystkim o wpływy z podatku PIT, niższe o prawie 4 mln zł i subwencję ogólną zaniżoną o ponad 1 mln zł. Te brakujące blisko 5 mln zł to dla naszego samorządu naprawdę ogromna kwota, jeśli weźmiemy pod uwagę, że konstruując budżet musimy zachować określone parametry i przede wszystkim zapewnić finansowanie bieżących wydatków. Dlatego trzeba było je ograniczyć do niezbędnego minimum a jednocześnie zabezpieczyć środki na kontynuację rozpoczętych już inwestycji oraz realizację kilku nowych projektów, które zostały wcześniej wpisane do wieloletniej prognozy finansowej – wyjaśnia Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Dwie najważniejsze inwestycje w przyszłym roku będą finansowane w znacznej mierze z dotacji rządowych. Na budowę nowej siedziby miejsko-gminnego ośrodka zdrowia na terenie dawnego targowiska w Mikstacie samorząd już pozyskał 1,5 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast na budowę kompleksu sportowego z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich 408 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

PKSkip to content