Cisy będą przypominać

W dniu patrona miasta na wzgórzu mikstackim biskup kaliski Damian Bryl, minister Marlena Maląg, burmistrz Henryk Zieliński i poseł Tomasz Ławniczak – razem z ks. proboszczem Krzysztofem Ordziniakiem zasadzili 10 cisów dla upamiętnienia 10. rocznicy ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie.

Właśnie dziesięć lat temu, 16 sierpnia 2011 roku ówczesny biskup kaliski Stanisław Napierała wydał dekret ustanawiający kościół cmentarny w Mikstacie Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Teraz przypomina o tym specjalna tablica posadowiona na kamieniu oraz dziesięć drzewek posadzonych kilka dni temu na skwerze przy wjeździe na parking przed cmentarzem.

W dniu patrona miasta, w poniedziałek 16 sierpnia br., zaraz po ceremonii błogosławienia zwierząt ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha poprosił ks. biskupa Damiana Bryla, Marlenę Maląg – minister rodziny i polityki społecznej, posła Tomasza Ławniczaka oraz Henryka Zielińskiego – burmistrza Mikstatu o pomoc przy zasadzeniu 10 cisów dla upamiętnienia 10. rocznicy ustanowienia świętego miejsca w Mikstacie.

PKSkip to content