Cyfrowy Mikstat

Dzięki grantowi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w minionym roku zmodernizowano zaplecze informatyczne w  Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat. Zakup nowego sprzętu usprawni obsługę mieszkańców i  funkcjonowanie urzędu.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie instytucji i urzędów publicznych oraz obsługę mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb bez nowoczesnych technologii cyfrowych. Na szczęście postęp w tej dziedzinie jest ogromny i cały czas wprowadzone są różne programy, które mają ułatwić kontakt obywatela z urzędem i obsługę interesantów. Coraz więcej spraw można już załatwić zdalnie, czyli bez konieczności wizyty w instytucji  publicznej. Oczywiście, do tego niezbędny jest nowoczesny sprzęt, który umożliwia szybkie zbieranie i przetwarzanie potrzebnych danych. Dlatego też konieczne jest wprowadzanie nowych systemów i systematyczne zastępowanie starszego sprzętu urządzeniami nowej generacji.

W roku 2022 Urząd Miasta i Gminy Mikstat zrealizował projekt „Cyfrowa Gmina nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00”, dzięki któremu można było doposażyć magistrat w sprzęt informatyczny nowej generacji. Samorząd mikstacki pozyskał na to grant w wysokości 147 tys. 979 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program finansowany był z funduszy Unii Europejskiej i obsługiwany przez rządowe Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach realizacji programu zakupiony został następujący sprzęt: 2 serwery i 1 kserokopiarka, 12 komputerów stacjonarnych, 3 laptopy, 7 monitorów oraz 14 aplikacji z oprogramowaniem biurowym, a także przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa i przeszkolono pracowników.

Umowa o przyznanie grantu z CPPC została podpisana 28 kwietnia 2022 r.; czas realizacji projektu określono na 18 miesięcy, czyli do października 2023 r., ale wszelkie zakupy związane z „Cyfrową Gminą” udało się przeprowadzić jeszcze w 2022 r. Dzięki temu na przełomie starego i nowego roku można było przystąpić do modernizacji i rozszerzenia zaplecza techniczno-cyfrowego Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

PK 

Cyfrowa Gmina



Skip to content