Czysty zysk, czyli gmina wspiera powiat

Przekazujemy powiatowi ostrzeszowskiemu kolejne 202 365 tys. zł na remont ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej – tym raz em z Kotłowa do Kaliszkowic Ołobockich. W sumie w bieżącej kadencji samorząd mikstacki przekazał powiatowi ostrzeszowskiemu dotacje w wysokości ponad 1,6 mln zł na realizację 22 zadań.

Umowa w sprawie przekazania dotacji na remont drogi powiatowej z Kotłowa do Kaliszkowic Ołobockich została podpisana w piątek, 25 sierpnia br. w mikstackim magistracie.

– Na dobrej współpracy samorządu gminnego z powiatowym najwięcej zyskują nasi mieszkańcy. Ten zysk to przede wszystkim nowe nawierzchnie i chodniki na drogach powiatowych w mieście i gminie Mikstat, ale także wsparcie finansowe na organizację transportu publicznego czy zakup nowego aparatu roentgenowskiego dla szpitala powiatowego. Ten zysk ma też konkretną wartość: po stronie naszego samorządu jest to 1 mln 609 tys. przekazanych w obecnej kadencji z mikstackiego budżetu do powiatu – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. – Wśród samorządów gminnych Mikstat jest liderem, jeśli chodzi o liczbę realizowanych wspólnie projektów, które w większości dotyczą modernizacji jezdni i budowy chodników  przy drogach powiatowych – przyznaje Lech Janicki, starosta ostrzeszowski.

Ze strony gminy umowę podpisali: burmistrz Henryk Zieliński i skarbnik Teresa Michalak; ze strony powiatu ostrzeszowskiego: Lech Janicki – starosta ostrzeszowski, Zofia Witkowska – wicestarosta oraz Urszula Mikołajczyk-Machoł – skarbnik powiatu ostrzeszowskiego.

W bieżącej kadencji, a więc w latach 2018-2023 samorząd mikstacki przekazał do budżetu powiatu  ostrzeszowskiego aż 22 dotacje  na łączną kwotę 1 mln 609 tys. zł (2018 r. – 3/211 tys. 153 zł; 2019 r. – 4/228 tys. 225 zł; 2020 r. – 6/430 tys. 453 zł,  2021 r. – 3/244 tys. 244 zł; 2022 – 3/235 tys. 515 zł, 2023 r. – 3/259 tys. 905 zł). Wsparcie dotyczyło przede wszystkim inwestycji drogowych (18 projektów), dofinansowania do organizacji transportu publicznego (3) i zakupu sprzętu medycznego.

– Dla naszych mieszkańców nie jest istotne, jaka to jest droga: gminna, powiatowa czy wojewódzka; ważne, żeby miała dobrą nawierzchnię i chodnik. Dlatego w interesie mieszkańców wspieramy finansowo powiat i cieszy mnie, że zawsze mogę tutaj liczyć na zrozumienie i poparcie Rady Miejskiej w Mikstacie – podkreśla burmistrz Zieliński.

Powiat planuje zmodernizowanie 1130-metrowego odcinka drogi z Kotłowa do Kaliszkowic Ołobockich. – To jedna z najbardziej zniszczonych dróg w naszej gminie, wymagająca rzeczywiście pilnego remontu, którego kosztorys opiewa na 809 tys. zł.  Warto podkreślić, że powiat pozyskał na tę inwestycję dotację od wojewody wielkopolskiego w wysokości 404 tys. zł, czyli na pokrycie połowy planowanych wydatków, drugą połową podzielą się gmina Mikstat i powiat ostrzeszowski. Inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku – wyjaśnia Tomasz Maciejewski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrzeszowskiego.

PK      Skip to content