Darmowe szkolenie komputerowe

DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Czas trwania kursu to 67 godzin.

Zakres tematyczny: Internet, obsługa komputera, rozwiązywanie problemów, bezpieczeństwo w sieci oraz programy biurowe (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint) na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma materiały dydaktyczne w postaci książki.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia, a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP.
Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w dogodnych dla uczestników terminach w wyznaczonych salach.
Warunki jakie muszą spełniać uczestnicy to:

ukończony 25 rok życia
maksymalnie średnie wykształcenie (od uczestników: 50 roku życia i powyżej wykształcenie nie jest brane pod uwagę)

 

Zgłoszenia przyjmuje:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie tel. 62 731-00-48 lub w biurze MGOK od 8.00-14.00

DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
DARMOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE


Skip to content