Do Mikstatu „na skróty”

Pobrane podczas odbioru technicznego w trzech miejscach próbki potwierdziły dobre wykonanie nowej nawierzchni drogi w Przedborowie. Postawiona przy jezdni tablica informuje, że była to wspólna inwestycja Miasta i Gminy Mikstat oraz Nadleśnictwa Przedborów. Przed wjazdem na teren zabudowany wykonawca zamontował na jezdni próg zwalniający.

Samorząd mikstacki przy wsparciu Nadleśnictwa Przedborów przebudował drogę gminną prowadzącą od linii lasu (za szkółką leśną) do zabudowań w Przedborowie. Miasto i Gmina Mikstat było inwestorem wiodącym, natomiast Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów zobowiązało się przekazać na realizację tego zadania 300 tys. zł.

Wykonawcą była firma Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk z Czajkowa. Zgodnie z umową przebudowana została droga dojazdowa (o długości 997 m) do pól uprawnych i lasu, która dotychczas miała nawierzchnię wzmocnioną tłuczniem. Wykonawca położył dwie warstwy podbudowy z kruszywa i nawierzchnię bitumiczną, utwardzone zostały pobocza i wykonane odwodnienia. Asfaltowa jezdnia ma teraz szerokość 3,5 m z dwiema mijankami.

Odbiór techniczny zmodernizowanej drogi odbył się 4 października br. z udziałem przedstawicieli wykonawcy, Urzędu Miasta i Gminy oraz Nadleśnictwa Przedborów; podczas wizytacji zostały pobrane trzy próbki na grubość nawierzchni asfaltowej.

Położenie asfaltu na odcinku od zabudowań do lasu umożliwia mieszkańcom Przedborowa przejazd najkrótszą trasą do miasta (odcinek przez las do drogi wojewódzkiej miał już wcześniej nawierzchnię asfaltową).

PKSkip to content