Doświetlamy mikstackie ulice i drogi

Na ul. Powstańców Wielkopolskich w Mikstacie zamontowano 4 nowoczesne energooszczędne latarnie uliczne. Lepsze oświetlenie podnosi komfort zamieszkiwania i korzystanie wpływa na poczucie bezpieczeństwa właścicieli i lokatorów okolicznych posesji. To kolejny etap rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego w naszej gminie – w sumie w ostatnich kilku latach w mieście i na wioskach wymieniono ponad 150 wyeksploatowanych lamp i zainstalowano kilkadziesiąt nowych.

Od kilku lat w mieście i gminie Mikstat prowadzona jest systematyczna poprawa infrastruktury oświetleniowej. Przede wszystkim stare wyeksploatowane latarnie wymieniane są na nowe, energooszczędne i dające więcej światła. – Jako gmina systematycznie rozbudowujemy naszą infrastrukturę drogową, budując nowe drogi i ulice, modernizując i remontując nawierzchnie i pobocza na starszych szlakach komunikacyjnych, kładąc także nowe chodniki. Robimy to samodzielnie, albo w porozumieniu z powiatem ostrzeszowskim w przypadku dróg powiatowych. I chcemy też, żeby nowe drogi i ulice były dobrze oświetlone, oczywiście w miejscach newralgicznych, przede wszystkim tam, gdzie jest to istotne dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

W roku 2018 dzięki współpracy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, której udziałowcem jest gmina Mikstat, na głównych ulicach miasta zostały zainstalowane 151 nowoczesne, jaśniejsze i energooszczędne oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED. Wymieniono oprawy i słupy zlokalizowane w Mikstacie na Rynku oraz kilku ulicach: Grabowskiej, Kaliskiej, Krakowskiej. Zaoszczędzone na opłatach za energię elektryczną pieniądze gmina mogła zainwestować w modernizację oświetlenia na terenach wiejskich. W kolejnych latach nowe latarnie zainstalowano także na ul. Powstańców Wielkopolskich i Rataja.

W roku 2020 w Kaliszkowicach Kaliskich przy drodze gminnej założona została zupełnie nowa linia oświetleniowa o długości 761 metrów, do której podłączono 5 energooszczędnych latarni ledowych. Inwestycja kosztowała 52 tys. zł.

W rozbudowę infrastruktury oświetleniowej w gminie bardzo aktywnie angażują się radni z miasta i gminy Mikstat, którzy na wniosek mieszkańców wskazują konkretne lokalizacje, gdzie należałoby zamontować nowe latarnie albo zastąpić te już wyeksploatowane. – Każdy radny ma kilka takich punktów w swoim okręgu, a my systematycznie, w miarę możliwości finansowych i technicznych, staramy się ich postulaty realizować we współpracy ze spółką OUiD. O nowe latarnie w Kaliszkowicach Kaliskich wnioskowała pani sołtys i radna Barbara Rasiak, natomiast o oświetlenie ulicy Powstańców Wielkopolskich, które zostało niedawno zainstalowane, energicznie zabiegał radny Krzysztof Mielcarek; podobnie jak w przypadku dwóch latarni solarnych, zamontowanych w roku ubiegłym na ulicy Kombatantów – przyznaje burmistrz Mikstatu.

PK

Nowe latarnie na ul. Powstańców Wielkopolskich.
Nowe latarnie na ul. Powstańców Wielkopolskich.

 

W ubiegłym roku zostały zainstalowane 2 latarnie solarne na ul. Kombatantów.
W ubiegłym roku zostały zainstalowane 2 latarnie solarne na ul. Kombatantów.

 

Od 2020 roku drogę gminną w Kaliszkowicach Kaliskich oświetla 5 latarni.
Od 2020 roku drogę gminną w Kaliszkowicach Kaliskich oświetla 5 latarni.


Skip to content