Droga na Maderę coraz dłuższa

Na realizację drugiego etapu budowy drogi na Maderę w Kaliszkowicach Kaliskich samorząd mikstacki pozyskał 144 tys. zł dotacji od marszałka województwa wielkopolskiego. Jeszcze w tej kadencji gmina chce wykonać III etap inwestycji, czyli położyć nawierzchnię asfaltową do granicy z gminą Grabów nad Prosną.

Ta droga ułatwia skomunikowanie gminy Mikstat z sąsiadem na wschodzie, czyli gminą Grabów nad Prosną – ma więc znaczenie społeczne (zwłaszcza dla krewnych mieszkających w obu gminach), jak i dla wymiany gospodarczej oraz rozwoju sąsiednich samorządów.

Pierwszy etap budowy drogi na Maderę w Kaliszkowicach Kaliskich został wykonany w poprzedniej kadencji samorządu. Realizacja drugiego odcinka nastąpiła na przełomie kadencji, tzn. w poprzedniej projekt inwestycji został przygotowany, natomiast jej finalizacja nastąpiła w tym roku. Co ważne, podobnie jak przy budowie pierwszego odcinka, także na budowę tego drugiego gmina z powodzeniem aplikowała o środki zewnętrzne. Na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie (Madera)” samorząd mikstacki otrzymał w 2019 r. dotację celową z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w wysokości 144 tys. zł – z puli na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Drugi etap to odcinek o długości 550 metrów, na którym została położona nawierzchnia asfaltowa. Wcześniej trzeba było wykarczować pobocza, wyprofilować i utwardzić jezdnię kruszywem, na którą następnie wylano warstwę asfaltu. W rowach wzdłuż drogi położono także 10 betonowych przepustów pod zjazdami na pola uprawne. Prace wykonała firma KAREX, która została wybrana w przetargu. Inwestycja została zrealizowana w lipcu br. i kosztowała 211 964 zł (roboty drogowe).

Jeszcze w tej kadencji gmina chce zrealizować III etap budowy drogi na Maderę, czyli położyć nawierzchnię asfaltową do granicy z gminą Grabów nad Prosną.

PKSkip to content