Droga w Przedborowie już gotowa

Zakończono przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej w Przedborowie. Inwestycję sfinansowały wspólnie Miasto i Gmina Mikstat oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów.

Samorząd mikstacki przy wsparciu Nadleśnictwa Przedborów przebudował drogę gminną prowadzącą od linii lasu (za szkółką leśną) do zabudowań w Przedborowie. Miasto i Gmina Mikstat było inwestorem wiodącym, natomiast Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów zobowiązało się przekazać na realizację tego zadania 300 tys. zł.

Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, firmą Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk z Czajkowa, została podpisana 12 lipca br. w mikstackim magistracie przez burmistrza Henryka Zielińskiego i skarbnik Teresę Michalak oraz właściciela firmy. Zgodnie z umową przebudowana została droga dojazdowa (o długości 997 m) do pól uprawnych i lasu, która dotychczas miała nawierzchnię wzmocnioną tłuczniem. Wykonawca położył dwie warstwy podbudowy z kruszywa i nawierzchnię bitumiczną, utwardzone zostały pobocza i wykonane odwodnienia. Asfaltowa jezdnia ma teraz szerokość 3,5 m z dwiema mijankami.

Położenie asfaltu na odcinku od zabudowań do lasu umożliwiło mieszkańcom Przedborowa przejazd najkrótszą trasą do miasta (odcinek przez las do drogi wojewódzkiej miał już wcześniej nawierzchnię asfaltową).

PKSkip to content