Dzielnicowy o bezpiecznych wakacjach

Dnia 21 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie odbyło się spotkanie uczniów klasy VIII b z sierżantem sztabowym Mariuszem Przybyłem, dzielnicowym Posterunku Policji w Mikstacie. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo podczas wakacji.

Dzielnicowy zapoznał uczniów z zasadami bezpieczeństwa nad morzem, w górach, nad jeziorem, na drodze, w lesie, w gospodarstwie, w kontaktach z nieznajomymi. Rozmawiał na temat zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z komputera, Internetu, telefonu komórkowego oraz zagrożeń, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie.

Dzielnicowy omówił także z uczniami zjawisko demoralizacji; wyjaśnił, czym jest niedostosowanie społeczne i jakie zagrożenia się z nim wiążą. Przedstawił katalog przestępstw, najczęściej popełnianych na terenie szkół. Aby teorii nie było za dużo i żeby wiedza lepiej utkwiła w pamięci uczniów, całość pogadanki była oparta przykładami z pracy policjantów.

Młodzież wysłuchała także informacji o bezpieczeństwie w Internecie oraz o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem.

Nie zabrakło również informacji dotyczących kierowania pojazdami bez uprawnień.

Sierżant sztabowy M. Przybył przypomniał też reguły właściwego poruszania się po drodze. Następnie omówił ważny problem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera przy dużym zaangażowaniu uczniów przejawiającym się konkretnymi pytaniami.

Informacje na temat wypoczynku letniego

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KĄPIELI:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KĄPIELI:

Wychowawca klasy 8 b

Łucja StaniszewskaSkip to content