DZIELNICOWY W SZKOLE

Dnia 2 października 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie odbyło się spotkanie uczniów klasy VIII b z sierżantem sztabowym Mariuszem Przybyłem, dzielnicowym Posterunku Policji w Mikstacie. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły w ujęciu najnowszych przepisów oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie.

Podczas spotkania mundurowy rozmawiał z młodzieżą o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach. Uczniowie dowiedzieli się też między innymi, kim jest osoba nieletnia w świetle przepisów, od kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność prawna nieletnich, na jakich zasadach odpowiada nieletni za popełnione czyny karalne, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprzestrzeganie prawa przez młodych ludzi w przyszłości, czy jakie są procedury postępowania z nieletnimi.

Dzielnicowy omówił także z uczniami zjawisko demoralizacji, czym jest i jakie zagrożenia wiążą się z niedostosowaniem społecznym. Nie pominięto również katalogu najczęściej popełnianych przestępstw na terenie szkół. Aby teorii nie było za dużo i żeby wiedza lepiej utkwiła w pamięci uczniów, całość pogadanki była oparta przykładami z pracy policjantów.

Nie zabrakło również informacji o bezpieczeństwie w Internecie oraz o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem.

Przedstawił zasady bezpieczeństwa pieszego, rowerzysty. Omówił także korzyści płynące z używania elementów odblaskowych, szczególnie teraz w porze jesienno- zimowej. Ponadto policjant omówił konsekwencje prawne dla kierowców, którzy zostali zatrzymani, a kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Nie zabrakło również informacji dotyczących kierowania pojazdami bez uprawnień.

Przypomniał też reguły właściwego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Podczas spotkania podjęta została tematyka odpowiedniego zachowania na terenie szkoły, w autobusie i w miejscach publicznych. Każdy uczeń powinien okazywać szacunek wszystkim napotkanym osobom. Następnie sierżant sztabowy M. Przybył omówił ważny problem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera przy dużym zaangażowaniu uczniów przejawiającym się konkretnymi pytaniami.

Wychowawca klasy 8 b

Łucja Staniszewska

DZIELNICOWY W SZKOLESkip to content