Dzielnicowy w szkole

Dnia 04 października 2019 r. w SP w Mikstacie odbyło się spotkanie uczniów klasy VII b z sierżantem sztabowym Mariuszem Przybyłem, dzielnicowym Posterunku Policji w Mikstacie, by poruszyć niezwykle istotny problem, który stanowią w dzisiejszych czasach dopalacze oraz narkotyki. W trakcie spotkania dzielnicowy zwracał szczególną uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą zażywanie tych substancji, ale także edukował uczniów na temat odpowiedzialności prawnej.

Czym są dopalacze i narkotyki? Jakie konsekwencje może za sobą nieść ich zażywanie? Dzielnicowy wykorzystując prezentację multimedialną „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, w przystępny sposób udzielał odpowiedzi młodzieży na pytania. Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a także chęć dopasowania się do pewnych grup sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.

Spotkanie miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną związaną z narkomanią, ale także poszerzyć wiedzę młodzieży na temat jakże niebezpiecznych konsekwencji zażywania tych niebezpiecznych substancji. Ukazując negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty wcześniej środek odurzający, policjant ostrzegał uczniów przed czyhającymi na nich zagrożeniami.

Przypomniał również reguły właściwego poruszania się w drodze do i ze szkoły. Podczas spotkania podjęta została tematyka odpowiedniego zachowania na terenie szkoły, w autobusie i w miejscach publicznych. Każdy uczeń powinien okazywać szacunek wszystkim napotkanym osobom. Następnie sierżant sztabowy M. Przybył omówił ważny problem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży .

 

Ł. Staniszewska

 Skip to content