Dzień Nauczyciela w Mikstacie

– Zawodu nauczyciela nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy mu autentyczne powołanie i twórczy zapał – mówiła do swoich koleżanek i kolegów z grona pedagogicznego Barbara Ilska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie w Dzień Edukacji Narodowej 2019.

Jak co roku, w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w polskiej szkole obchodzony jest Dzień Nauczyciela. – Komisję powołano w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Poniatowskiego, a jej członkami zostali uczeni i artyści skupieni wokół Hugona Kołłątaja. To właśnie oni dostrzegli i zrozumieli jak ważne dla losów Rzeczypospolitej jest „młodzieży chowanie”. Dzięki ich pracy wprowadzono do szkół nauczanie w języku polskim, zreformowano system szkolnictwa, opracowano nowe, postępowe na ówczesne czasy programy nauczania, utworzono seminaria nauczycielskie, które zaczęły kształcić dobrze wyedukowanych nauczycieli. Powstanie Komisji i jej działalność miały przez długie lata wpływ na wysoki stopień edukacji na terenach Polski – przypomniała w poniedziałek, 14 października dyrektor mikstackiej szkoły .

Dziękując wszystkim pracownikom szkoły za ich codzienny trud Barbara Ilska złożyła także swoim współpracownikom życzenia: – Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, niesłabnącego zapału i niegasnącego optymizmu. A jako motto w pedagogicznej pracy zacytuję słowa Roberta Frosta: „Ja jako nauczyciel nie poszerzam ludzkich umysłów, ja je przebudzam.”

W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody dyrektora szkoły otrzymali: Izabela Banasiak, Jolanta Dembnicka, Edyta Greinert, Stanisława Ibron, Rafał Kałążny, Dariusz Kamiński, Agnieszka Kucharska, Barbara Michalska–Krawczyk, Dawid Pietralczyk, Jadwiga Tomaszewska, Teresa Torba, Krystyna Wala i Bernarda Zaremba.

Dodatkowo włodarza miasta i gminy Henryk Zieliński postanowił wyróżnić nagrodą burmistrza Mikstatu dwie nauczycielki: Barbarę Ilską oraz Jolantę Sztukowską.

Ponadto Rafał Kałążny odebrał wyróżnienie przyznane przez Zarząd Powiatowy LZS w Ostrzeszowie.

Uroczystość w szkolnej sali sportowej zakończyły występy artystyczne, w tym bardzo dobrze zainscenizowana baśń o Kopciuszku.

PK

 Skip to content