Eko – etykiety, opakowania i karty świąteczne

Podczas uroczystej gali w Szkole Podstawowej w Mikstacie ogłoszono laureatów gminnego V Konkursu plastycznego „Z ekologią nie od święta” i rozdano nagrody ufundowane przez burmistrza Mikstatu, prezesa MZO i Nadleśnictwo Przedborów.

Konkurs zorganizował Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy współudziale  Miasta i Gminy Mikstat. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mikstat i organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

 • przedszkola – dzieci w wieku 5-6 lat,
 • szkoły podstawowe – uczniowie klas od I do III,
 • szkoły podstawowe – uczniowie klas od IV do VI ,
 • klasy VII i VIII.

Cele konkursu to:

1.     Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół w Mieście i Gminie Mikstat

2.     Upowszechnianie  nawyków prawidłowej  segregacji odpadów „u źródła”.

3.     Propagowanie wiedzy na temat utrzymania czystości w lasach.

Warunki i wymagania stawiane uczestnikom:

1.      Przedszkola – dzieci w wieku 5-6 lat:

 • Prace plastyczne – wydzieranka o tematyce świątecznej z wykorzystaniem odpadów segregowanych (makulatura)
 • format A4 lub A3
 • konkurs indywidualny – maksymalnie 10 prac z jednego przedszkola.

2.      Szkoły podstawowe – klasy od I do III:

 • ETYKIETA (bilecik prezentowy)  nawiązująca do hasła konkursu
 • wykorzystanie odpadów segregowanych
 • konkurs indywidualny  – maksymalnie 10  prac z jednej szkoły.

3.      Szkoły podstawowe – klasy od IV do VI:

 • KARTKA ŚWIĄTECZNA– z wykorzystaniem materiałów ekologicznych,
 • format:  A5,
 • konkurs indywidualny  – maksymalnie 10 prac z jednej szkoły.

4.      Szkoły podstawowe  – klasy od VII do VIII:

 • OPAKOWANIE (torebka na prezenty świąteczne)
 • wykorzystanie odpadów segregowanych
 • konkurs indywidualny – maksymalnie 10 prace z jednej szkoły.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ W DNIU 24.10.2023

KOMISJA KONKURSOWA:

 • Przewodniczący: Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat Danuta Kamińska
 • Członek komisji:  Kierownik ZOiGO „MZO” S.A. Beata Rybka
 • Członek komisji: ZOiGO „ MZO” S.A. Anna Sadowska
 • Członek komisji: Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Mikstacie Łukasz Dybul
 • Członek komisji: Inspektor ds. Gospodarki odpadami Monika Piechocka

W konkursie razem wzięło udział 117 uczniów.

Komisja w drodze głosowania i wolnego wyboru wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Przedszkola 25 dzieci

I – III – wzięło udział 31 dzieci

 •  I miejsce otrzymał Przemysław Biegański
 • II miejsce Tomasz Banaś
 • III miejsce Julia Witoń
 • Wyróżnienia dla Karolina Kulak

IV – VI – wzięło udział  40 dzieci

 • I miejsce otrzymał Wojciech Graja
 • II miejsce Alan Witoń
 • III miejsce Zuzanna Możdżanowska
 • Wyróżnienie Bartłomiej Majtas

VII – VIII wzięło udział 21 uczniów

 • I miejsce otrzymał Stanisław Przybylski
 • II miejsce Maciej Możdżanowski
 • III miejsce Hanna Tułacz

Została również przyznana nagroda prezesa ZOiGO „MZO” S.A. oraz nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat dla Doroty Szmaj i Jagody Sztukowskiej.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu, które 7 listopada br. w Szkole Podstawowej w Mikstacie prowadziła Monika Piechocka z UMiG Mikstat, laureaci odebrali nagrody z rąk Henryka Zielińskiego – burmistrza Miikstatu, Joanny Oleszyńskiej-Niżniowskiej – nadleśniczej Nadleśnictwa Przedborów oraz Romualda Nożyńskiego z „MZO”.

PK

 

 Skip to content