Ekopracownia i aktywna tablica w Biskupicach Zabarycznych

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej z Oddziałem Przedszkolnym w Biskupicach Zabarycznych korzystają już z nowoczesnej pracowni komputerowej i pomocy dydaktycznych, na zakup których szkoła pozyskała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz programu „Aktywna Tablica 2”.

Szkoła w Biskupicach Zabarycznych po dofinansowaniach z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Oddziału Przedszkolnego oraz kilku projektach sportowych wzbogaciła się w mijającym roku o kolejny sprzęt dydaktyczny. W ramach programu „Ekopracownia” placówka otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotacje na zakup nowoczesnej pracowni komputerowej, natomiast kolejne pomoce dydaktyczne pozyskano w ramach projektu ministerialnego „Aktywna Tablica 2”.

W ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia edukacyjna o tematyce przyrodniczej” zmodernizowano w Biskupicach Zabarycznych klasę pracowni komputerowej, zakupiono meble, stoliki, krzesła i komputery. Kosztowało to 60 000 zł, z czego 50 000 zł stanowiło dofinansowanie z WFOŚ i GW Poznań.

W ramach programu „Aktywna Tablica 2” zakupiono nowoczesny monitor multimedialny oraz dwa tzw. „magiczne dywany”.  Jeden zamontowano w oddziale przedszkolnym, a drugi w salce gimnastycznej. Łączny koszt programu to 45 000 zł – dofinansowanie wyniosło 35 000zł.

Oficjalne otwarcie nowej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych odbyło się 14 grudnia br. z udziałem Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu, radnej Barbary Tomali, Pauliny Parzybok reprezentującej poseł Katarzynę Sójkę oraz Pauliny Łakomej – przewodniczącej szkolnej rady rodziców. Burmistrz Henryk Zieliński i radna Barbara Tomala życzyli uczniom, żeby nowe pomoce i sprzęt komputerowy ułatwiały im poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i umożliwiały rozwijanie zainteresowań.

– Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu  mogliśmy doposażyć naszą placówkę w bardzo nowoczesny sprzęt komputerowo–multimedialny.  Uczniowie są bardzo zadowoleni z tak nowoczesnych pomocy dydaktycznych i  bardzo chętnie z nich korzystają – zapewnia Rafał Kałążny, dyrektor szkoły.

PKSkip to content