EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W dniach od 23 -30 września 2020 roku uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w Europejskim Tygodniu Sportu.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej której celem jest promowanie sportu i aktywności fizycznej w całej Europie. Podstawowym zadaniem Europejskiego Tygodnia Sportu jest angażowanie, uświadamianie i inspirowanie mieszkańców Europy do podejmowania aktywności fizycznej w codziennym życiu, a jej głównym celem jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych grup wiekowych. Europejski Tydzień Sportu to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia.

W edukacji wczesnoszkolnej Europejski Tydzień Sportu trwał sześć dni i przebiegał następująco:

  • środa 23.09.2020r. – gry i zabawy bieżne,
  • czwartek 24.09.2020r. – wyścigi rzędów,
  • piątek 25.09.2020r.- gry i zabawy skoczne,
  • poniedziałek 28.09.2020r.- wyścigi rzędów,
  • wtorek 29.09.2020r.- dzień tańca,
  • środa 30.09.2020r.- gry i zabawy podwórkowe.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podkreślali rolę aktywności fizycznej ale również zasady „fair play”, uczciwej rywalizacji, zwracali uwagę na właściwą postawę ciała.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w przedsięwzięcie, cieszyli się, że mogą wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu jakim był Europejski Tydzień Sportu.

Autor: Jolanta DembnickaSkip to content