Finansowe projektowanie obwodnicy Mikstatu

Samorząd mikstacki wykonał kolejny krok na drodze do budowy obwodnicy miasta. Podczas niedawnego spotkania burmistrza Henryka Zielińskiego i posła Andrzeja Grzyba z marszałkiem województwa wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu dyskutowano o finansowaniu prac projektowych tej inwestycji i wpisaniu ich do wojewódzkiego budżetu.

Budowa obwodnicy Mikstatu to jeden z priorytetów inwestycyjnych burmistrza Henryka Zielińskiego i samorządu mikstackiego, ale jego realizacja leży w gestii samorządu wojewódzkiego, ponieważ dotyczy zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej. Pierwszy krok na rzecz budowy obwodnicy został zrobiony jeszcze w poprzedniej kadencji, bo dzięki staraniom burmistrza Zielińskiego ta inwestycja została wpisana do planu transportowego województwa wielkopolskiego. – W ten sposób zarząd województwa wielkopolskiego potwierdził zasadność budowy obwodnicy Mikstatu i zadeklarował realizację tego zadania. Teraz robimy drugi ważny krok w kierunku zabezpieczenia pieniędzy na tę inwestycję. W czasie rozmowy ze mną i posłem Andrzejem Grzybem, który mocno wspiera nasze starania, wicemarszałek Wojciech Jankowiak zadeklarował, że będzie przekonywał zarząd województwa, żeby jak najszybciej zabezpieczyć w budżecie pieniądze na niezbędne prace projektowe. Chciałbym, żeby to się stało jeszcze w tym roku – mówi Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Trochę paradoksalnie w budowie obwodnicy Mikstatu może „pomóc” epidemia koronawirusa. Inwestycje infrastrukturalne ze środków publicznych, przede wszystkim drogowe, rządowe, i samorządowe, wspierane przez fundusze europejskie mają pomagać w przezwyciężeniu kryzysu, który wywołało zamrożenie gospodarki. Ma to być jedno z kół zamachowych wychodzenia z recesji w drugiej połowie 2020 i w 2021 roku.

PK

rozmowy w Poznaniu
Burmistrz Henryk Zieliński i poseł Andrzej Grzyb rozmawiali z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem o wprowadzeniu budowy obwodnicy Mikstatu do budżetu samorządu wojewódzkiego.


Skip to content