Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2024 rok

Miasto i Gmina Mikstat pozyskała z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2024 rok ponad 101 tys. zł na utrzymanie gminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr A1 Mikstat – Kotłów oraz na linii komunikacyjnej nr A2 Kaliszkowice Kaliskie – Biskupice Zabaryczne.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) jest  państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Fundusz został ustanowiony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

FRPA jest to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Z FRPA dofinansowywane są lokalne połączenia autobusowe, dzięki czemu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Miasto i Gmina Mikstat pozyskała z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2024Skip to content