Gratulacje na dobry początek

Tego dnia nie było jeszcze lekcji tylko powitanie, życzenia, informacje, gratulacje i dyplomy dla uczniów stypendystów oraz akty nadania tytułu  nauczyciela mianowanego. Pierwszego września nowy rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego rozpoczęło 378 uczniów, w tym 21 z Ukrainy i 3 z Mołdawii.   

Wakacje się skończyły, ale „na osłodę” Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu w towarzystwie Barbary Ilskiej, dyrektor szkoły wręczył uczennicom i uczniom, którzy zasłużyli na świadectwo z paskiem i osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen powyżej 5,3 dyplomy Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego (41 osób). Natomiast nauczycielki: Joanna Katarzyna Staniszewska oraz Milena Agnieszka Błaszczyk, które kilka dni przed inauguracją nowego roku szkolnego zdały egzamin na wyższy stopień zawodowy otrzymały akty nadania tytułu „nauczyciel mianowany”.   – Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna. I dziś, gdy po dłuższej przerwie rozbrzmiał dzwonek, w szkole zrobiło się gwarnie, znów wesołość wróciła w te dotychczas puste mury. Życzę wam, żebyście mieli możliwość w naszej szkole, przy udziale wspaniałego grona nauczycieli przeżywać to piękno. A wy pierwszoklasiści, którzy dziś rozpoczynacie swoją szkolną przygodę powinniście wiedzieć, że wchodzicie w obszar prawie 400 lat tradycji edukacji szkolnej w Mikstacie. Zapamiętajcie proszę ten dzień – mówił do uczniów burmistrz Henryk Zieliński.

– Drodzy uczniowie, korzystajcie w pełni z tego, co Wam oferuje szkoła. Wszystko czego się teraz nauczycie pomoże Was w dalszej edukacji oraz będzie stanowiło fundament dorosłości i samodzielności – przekonywała dyrektor Barbara Ilska. – Z uśmiechem przyglądam się zwłaszcza najmłodszym uczniom, pierwszoklasistom, dla których ten dzień jest na pewno wyjątkowy. Zapewniam Was, że już po kilku dniach poczujecie się w naszej szkole jak w domu. Tutaj wszyscy jesteśmy jedną, dużą rodziną, która wzajemnie się wspiera. Drodzy rodzice pierwszoklasistów, przyprowadziliście dziś do szkoły swoje największe skarby. Zrobimy wszystko, aby każde dziecko szybko zaaklimatyzowało się w nowym środowisku, czuło się tutaj bezpiecznie, znalazło nowych kolegów, a przede wszystkim osiągało sukcesy na miarę swoich możliwości. Bardzo liczę na współpracę z Państwa strony, na życzliwość, cierpliwość, wzajemne zrozumienie. Szanowne Grono Nauczycielskie, u progu nowego roku szkolnego życzę Państwu wytrwałości i zadowolenia, a przede wszystkim satysfakcji z codziennej, pedagogicznej misji. Niech nie zabraknie Wam pogody ducha, kreatywności i chęci rozwijania nie tylko uczniowskich, ale także własnych umiejętności i talentów. Jest mi bardzo miło powitać w naszym gronie pedagogicznym nowo zatrudnionych nauczycieli: Karolinę Sznajder–Wróbel oraz Darię Felich. Pani Karolina zastąpi nieobecną nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, zaś Pani Daria uczyć będzie muzyki oraz poprowadzi chór i szkolne zespoły muzyczne. Witam także panie, które będą pracować jako pomoce nauczyciela: Małgorzatę Szmaj, którą wspomagać będzie nauczyciela klasy 1 oraz Kristinę Sobczak, wspomagającą nauczycieli oraz uczniów z Ukrainy.

W rozpoczynającym się roku szkolnym w Mikstacie w 17 oddziałach uczyć się będzie 378 uczniów, w tym 21 uczniów z Ukrainy oraz 3 z Mołdawii. Szkoła zatrudnia 41 nauczycieli (w tym roku 4 z nich przebywa na urlopie zdrowotnym). Dla uczniów wszystkich klas zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. Dla nowo przyjętych uczniów podręczniki zostaną dokupione w pierwszej połowie września. – Uruchamiamy szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających talenty i zainteresowania oraz wspomagających proces edukacyjny. Będą zajęcia z kodowania i robotyki, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna. W szkole pracuje pedagog specjalny wspierający uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz psycholog czuwający nad dobrym stanem psychicznym i emocjami naszych uczniów. Dla uczniów z Ukrainy i Mołdawii uruchamiamy dodatkową naukę języka polskiego – informowała dyrektor szkoły. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”, roboty do nauki kodowania w edukacji wczesnoszkolnej oraz zestawy klocków Lego do robotyki na II etapie edukacyjnym. Pracownia biologiczna została wyposażona w nowoczesny monitor interaktywny zintegrowany z mikroskopem oraz kamerą. Zakupiono także sprzęt do nagłaśniania i rejestrowania obrazów oraz dźwięków. Szkoła posiada drukarkę 3D oraz konieczne do niej oprzyrządowanie, a także wielofunkcyjnego robota planetarnego (dla szkolnego koła kulinarnego). – Wiele uwagi w pracy dydaktyczno-wychowawczej zwrócimy na szeroko pojęte działania profilaktyczne, zapobiegające dyskryminacji, agresji i przemocy, zagrożeniom i uzależnieniom. Nadal promować będziemy ekologie, zdrowy i higieniczny styl życia, odpowiednie odżywianie oraz aktywny wypoczynek – zapewniła Barbara Ilska.

PK

 

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Średnia ocen Ocena z zachowania Wartość stypendium
1. Chmieliński Karol IV 5,36 bardzo dobra 200,00
2. Inerowicz Adam IV 5,90 wzorowa 200,00
3. Jańczak Alicja IV 5,90 wzorowa 200,00
4. Jaźwiec Jakub IV 5,36 bardzo dobra 200,00
5. Krysiak Aleksandra IV 5,36 wzorowa 200,00
6. Machoł Maciej IV 5,64 wzorowa 200,00
7. Majtas Bartłomiej IV 5,36 bardzo dobra 200,00
8. Pyta Maria IV 5,63 wzorowa 200,00
9. Rainer Wiktoria IV 5,36 wzorowa 200,00
10. Siedlecka Roksana IV 5,54 bardzo dobra 200,00
11. Stasierska Beata IV 5,55 wzorowa 200,00
12. Stasierski Mateusz IV 5,82 wzorowa 200,00
13. Wróbel Zofia IV 5,91 wzorowa 200,00
14. Bigdowski Hubert V 5,41 wzorowa 200,00
15. Krząstek Eliza V 5,75 wzorowa 200,00
16. Możdżanowski Maciej V 5,50 wzorowa 200,00
17. Przybylski Stanisław V 5,58 wzorowa 200,00
18. Wróbel Jakub V 5,33 bardzo dobra 200,00
19. Zajdler Amelia V 5,33 wzorowa 200,00
20. Czekalska Amelia VI 5,42 wzorowa 200,00
21. Bronowicka Magdalena VI 5,58 wzorowa 200,00
22. Śpigiel Julia VI 5,33 wzorowa 200,00
23. Wieloch Lena VI 5,58 wzorowa 200,00
24. Gryglewska Nadia VII 5,43 wzorowa 400,00
25. Jany Maja Maria VII 5,50 wzorowa 400,00
26. Jarosz Julia VII 5,43 wzorowa 400,00
27. Kamińska Zofia VII 5,78 wzorowa 400,00
28. Kaźmierczak Hanna VII 5,79 wzorowa 400,00
29. Matuszewska Oliwia VII 5,50 wzorowa 400,00
30. Piec Amelia VII 5,35 wzorowa 400,00
31. Bartczak Filip VIII 5,57 wzorowa 400,00
32. Ciupek Mikołaj VIII 5,39 wzorowa 400,00
33. Dzielecki Kacper VIII 5,39 wzorowa 400,00
34. Kasperska Julia VIII 5,71 wzorowa 400,00
35. Organista Marzena VIII 5,41 wzorowa 400,00
36. Pastusiak Jan VIII 5,61 wzorowa 400,00
37. Przybylska Anna VIII 5,50 wzorowa 400,00
38. Sokołowski Kamil VIII 5,50 wzorowa 400,00
39. Stach Jessica VIII 5,67 wzorowa 400,00
40. Stasierska Agata VIII 5,56 wzorowa 400,00
41. Trelka Hubert VIII 5,33 wzorowa 400,00
Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Średnia ocen Ocena z zachowania Wartość stypendium
1. Andrzejczak Zuzanna V 5,75 wzorowa 200,00
2. Kałużna Nikola V 5,58 wzorowa 200,00
3. Maury Dawid V 5,58 wzorowa 200,00
4. Szmaj Dorota V 5,75 wzorowa 200,00
5. Tomala Milena Łucja V 5,33 wzorowa 200,00
6. Urban Agata V 5,50 wzorowa 200,00
7. Urban Magdalena VII 5,36 wzorowa 400,00
Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Kaliskich

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Średnia ocen Ocena z zachowania Wartość stypendium
1. Ratajska Milena V 5,42 wzorowa 200,00
2. Jaźwiec Jonasz VIII 5,33 bardzo dobra 400,00
Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej z oddziałem przedszkolnym
w Biskupicach Zabarycznych
 
Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Średnia ocen Ocena z zachowania Wartość stypendium
1. Dziegiński Filip IV 5,73 wzorowa 200,00
2. Biała Liliana V wzorowa 200,00
3. Dziegińska Zuzanna VIII 5,57 wzorowa 400,00
4. Komin Roksana VIII 5,50 wzorowa 400,00
5. Nieruchalska Maja VIII 5,50 wzorowa 400,00

 Skip to content