II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata, będzie trwał do 30 września br. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2- minutowego) filmu promującego pod hasłem „Moja Wizja Zero — Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Ideą Konkursu jest to, aby Uczestnik przedstawił w filmie własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.

Szczegółowe informacje i regulamin Konkursu zostały umieszczone na stronie internetowej Kasy.

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży

 Skip to content