II Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 21.05.2024 r. o godz. 14:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultura w Mikstat

odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad II sesji

1.     Otwarcie

2.    Wybór Sekretarza obrad

3.    Przyjęcie porządku obrad

4.    Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym

5.    Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym

6.    Zapytania – interpelacje

7.    Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej

7.2. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

7.3. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miejskiej

7.4. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

7.5) w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok.

7.6) w sprawie zmian w uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy

Mikstat na lata 2024 – 2030.

8. Odpowiedzi na zapytania – interpelacje

9. Wolne głosy i wnioski

10. Zakończenie

 Skip to content