Menu główne

INFORMACJA!

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o problemie psów, które biegają po terenie miejscowości Kaliszkowice Kaliskie, dzielnicowy gminy Mikstat zawiadamia, że zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń niezachowanie należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości do 1 000 zł, karą ograniczenia wolności albo karą nagany.

Ponadto zgodnie z art. 10 a ust. 4 zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna; zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, który jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

sierż. sztab. Patryk Binczyk

dzielnicowy gminy MikstatSkip to content