INFORMACJA!

DZIELNICOWY GMINY MIKSTAT MŁ. ASP. PATRYK BINCZYK W ZWIĄZKU Z  LICZNYMI ZGŁOSZENIAMI MIESZKAŃCÓW O  PROBLEMIE PSÓW, KTÓRE BIEGAJĄ PO TERENIE MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE ZABARYCZNE ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z ART. 77 KODEKS WYKROCZEŃ NIEZACHOWANIE NALEŻYTYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY TRZYMANIU ZWIERZĘCIA JEST WYKROCZENIEM ZAGROŻONYM KARĄ GRZYWNY W WYSOKOŚCI DO 1000 ZŁ, KARĄ OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO KARĄ NAGANY.

PONADTO ZGODNIE Z ART. 10 A UST. 3 USTAWY O OCHRONIE ZWERZĄT ZABRANIA SIĘ PUSZCZANIA PSÓW BEZ MOŻLIWOŚCI ICH KONTROLI I BEZ OZNAKOWANIA UMOŻLIWIAJĄCEGO IDENFTYFIKACJĘ WŁAŚCICIELA LUB OPIEKUNA, ZAKAZ TEN NIE DOTYCZY TERENU PRYWATNEGO, KTÓRY JEST OGRODZONY W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY PSU WYJŚCIE.

Parka Parafialny pod obserwacjąSkip to content