Informacja o azbeście

Urząd Miasta i Gminy Mikstat prosi właścicieli nieruchomości na których znajdują się pokrycia dachowe zawierające azbest o podanie do tut. Urzędu informacji o ilości odpadu zawierającego azbest do odbioru w roku 2024.

Informacje należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat w terminie do 27.03.2024r.

Informacja o naborze wniosków o odbiór i unieszkodliwienie azbestu będzie ogłoszona w terminie późniejszym.Skip to content