Informacja UMiGM

Utylizacja folii – rozeznanie

Gmina Mikstat planuje przystąpić do programu dotyczącego „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Mikstat wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Mikstat, zainteresowani sprawą winni złożyć informację o rodzajach i ilości następujących typów odpadów: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Na podstawie zebranych informacji przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie.

Druk ankiety znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mikstat lub do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat pok. 10 i u lokalnego sołtysa.

Informację należy dostarczyć do dnia 22 listopada 2019 r:
– osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat
– u lokalnego sołtysa
– pocztą (decyduje data wpływu).

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!!

Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym przeprowadzony w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, pok. 10, Tel. 62 7310039

Pliki do pobrania:Skip to content