Kanalizacja, drogi i stadion do ładu… i składu

Modernizacja kanalizacji w centrum Mikstatu, dokończenie rewitalizacji stadionu miejskiego oraz przebudowa dróg gminnych w Komorowie i Kaliszkowicach Kaliskich – to trzy zadania inwestycyjne zgłoszone przez nasz samorząd do realizacji w ramach Polskiego Ładu. Gmina Mikstat chce pozyskać na te inwestycje w sumie ponad 9,5 mln zł dotacji rządowych.

Gmina Mikstat złożyła trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład. Pierwszy dotyczy wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach: Południowej, Mickiewicza i Matejki. Przewidywany okres realizacji zadania to 12 miesięcy, a jego wartość – 5 mln 110 tys. zł, z czego blisko 95 % (4 mln 854 tys. zł) stanowiłaby dotacja w ramach Polskiego Ładu.

Drugie pod względem szacowanej wartości ( 3 mln 950 tys. zł) zadanie to przebudowa dróg gminnych w Komorowie i Kaliszkowicach Kaliskich. Droga w Komorowie skróciłaby połączenie drogi powiatowej (Ostrzeszów – Mikstat) z wojewódzką (Antonin – Mikstat). Samorząd mikstacki chce na te inwestycje pozyskać z dotacji 3 mln 752 500 zł (95 % szacowanych kosztów). Czas realizacji – do 12 miesięcy.

Rząd w ramach Polskiego Ładu miałby także pokryć 90 % kosztów rewitalizacji stadionu miejskiego w Mikstacie. W ramach tej inwestycji zostaną rozbudowane trybuny przy boisku piłkarskim, powstanie infrastruktura do uprawiania lekkiej atletyki (bieżnia i skocznia) oraz pojawią się nowe szatnie kontenerowe. Przy okazji zostanie rozebrany stary obiekt, w którym mieszczą się szatnie i scena. Projekt przewiduje także budowę skateparku oraz montaż niezbędnej infrastruktury (ławki, stoły, oświetlenie). Koszt przedsięwzięcia skalkulowano na 1 mln z (900 tys. stanowiłaby dotacja). Czas realizacji – do 12 miesięcy.

PKSkip to content