Kędziory w bilansie drogowym

Asfaltowy 800-metrowy odcinek gminnej drogi na Kędziorach w Mikstacie Pustkowiu zamyka tegoroczny bilans inwestycji drogowych w mieście i gminie Mikstat. Na budowy, przebudowy i remonty naszych dróg pozyskiwaliśmy dotacje od rządu i samorządu wielkopolskiego, ale sami także wspieraliśmy finansowo roboty na drogach powiatowych.

Koszt przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie wyniósł 329 427,07 zł, natomiast dofinansowanie przyznane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu to 224 125 zł (68 % kosztów). Dotychczasowa droga gruntowa otrzymała nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m na odcinku 800 m. Zakres prac obejmował: przeprofilowanie poboczy, wykonanie podłoża z kruszywa, położenie nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości 4 metrów oraz postawienie znaków drogowych. To był pierwszy etap modernizacji drogi przez Kędziory, która łączy Mikstat Pustkowie (od granicy z gminą Przygodzice) z Kotłowem.

W zbliżającym ku końcowi roku 2021 zostało wykonany także kilka innych ważnych inwestycji poprawiających infrastrukturę drogową w naszej gminie. Zakończyła się modernizacja ulicy Polnej i przyległych w Mikstacie, wyremontowano drogę z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic (z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), naprawione zostały pobocza na drodze gminnej przez Mikstat Pustkowie oraz nawierzchnia i pobocza na drodze powiatowej w Kaliszkowicach Kaliskich, a w Kaliszkowicach Ołobockich położono nowy chodnik. Praktycznie zakończony został także remont drogi wojewódzkiej z Antonina do Mikstatu Pustkowia.

PKSkip to content