Kolejne laptopy dla szkół

Na inaugurację roku szkolnego 2020/2021 placówki oświatowe Miasta i Gminy Mikstat otrzymały kolejnych 29 nowoczesnych laptopów. Sprzęt został zakupiony za pieniądze pozyskane przez samorząd mikstacki z programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” dofinansowanych przez Unię Europejską. W sumie za 115 tys. zł udało się zakupić i przekazać szkołom 53 komputery.

Miasto i Gmina Mikstat skorzystało w tym roku z dwóch projektów: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Programy dofinansowane są z funduszy europejskich. Celem tych projektów jest pomoc w walce z wykluczeniem cyfrowym uczniów oraz wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Pierwszą partię laptopów zakupionych przez samorząd mikstacki przekazano do szkół w maju, kiedy placówki zostały zamknięte ze względu na epidemię COVID-19 a lekcje odbywały się on-line. W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 1 września br. Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu, w towarzystwie Danuty Kamińskiej, sekretarz miasta i gminy Mikstat oraz Elżbiety Gorowij, podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych przekazał dyrektorom placówek oświatowych kolejnych 29 laptopów, które umożliwią kontynuowanie nauki na wypadek zawieszenia normalnych zajęć w szkole. Sprzęt odebrali: Edyta Greinert – wicedyrektor SP w Mikstacie, Irena Kurek – dyrektor SP w Kaliszkowicach Kaliskich, Maciej Kamiński – dyrektor SP w Biskupicach Zabarycznych i Katarzyna Kaźmierczak – dyrektor SP w Biskupicach Ołobockich. Tym razem szkoła w Mikstacie otrzymała 13 laptopów, w Kaliszkowicach Kaliskich 6, a w Biskupicach Zabarycznych i Kaliszkowicach Ołobockich po 5. Pierwszeństwo w dostępie do sprzętu będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych.

Przy okazji warto wspomnieć, że ze względu na sytuację epidemiczną w szkołach nie organizowano uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego. Wychowawcy spotkali się z uczniami w klasach, przekazali plan lekcji i wręczyli dyplomy gratulacyjne wszystkim tym, którzy z racji osiągniętych wyników w nauce otrzymali Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego.

PK

Wykaz uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Mikstat, którym przyznano Stypendium im. Ewarysta Estkowskiego

za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena z zachowania

Wartość stypendium

1.

Wieloch Lena

IV

wzorowa

200,00

2.

Bronowicka Magdalena

IV

wzorowa

200,00

3.

Kamińska Zofia

V

wzorowa

200,00

4.

Bandulet Szymon

V

wzorowa

200,00

5.

Matuszewska Oliwia

V

wzorowa

200,00

6.

Kaźmierczak Hanna

V

wzorowa

200,00

7.

Wolski Adrian

V

wzorowa

200,00

8.

Kubicka Lena Kinga

V

wzorowa

200,00

9.

Sieradzka Nikola

V

wzorowa

200,00

10.

Gryglewska Nadia

V

wzorowa

200,00

11.

Kapała Alicja

V

wzorowa

200,00

12.

Jarosz Julia

V

wzorowa

200,00

13.

Piec Amelia

V

bardzo dobra

200,00

14.

Kantecka Marta

V

wzorowa

200,00

15.

Krysiak Mateusz

V

wzorowa

200,00

16.

Matys Julia

V

wzorowa

200,00

17.

Sadowski Nikodem

V

wzorowa

200,00

18.

Stach Jessica

VI

wzorowa

200,00

19.

Sokołowski Kamil

VI

wzorowa

200,00

20.

Przybylska Anna

VI

wzorowa

200,00

21.

Pastusiak Jan

VI

wzorowa

200,00

22.

Trelka Hubert

VI

wzorowa

200,00

23.

Pruska Zuzanna

VI

wzorowa

200,00

24.

Kasperska Julia

VI

wzorowa

200,00

25.

Kramarczyk Jolanta

VI

wzorowa

200,00

26.

Bartczak Filip

VI

wzorowa

200,00

27.

Organista Marzena

VI

wzorowa

200,00

28.

Dzielecki Kacper

VI

wzorowa

200,00

29.

Biegański Patryk

VI

wzorowa

200,00

30.

Nowak Nikola

VII

wzorowa

400,00

31.

Berajter Wiktoria

VII

wzorowa

400,00

32.

Mazurkiewicz Maria

VII

wzorowa

400,00

33.

Baraniak Katarzyna

VII

wzorowa

400,00

34.

Binkowska Natalia

VII

wzorowa

400,00

35.

Kowal Wojciech

VIII

wzorowa

400,00

36.

Florczyk Izabella

VIII

wzorowa

400,00

37.

Jańczak Kinga

VIII

wzorowa

400,00

38.

Krząstek Iga

VIII

wzorowa

400,00

39.

Kawałek Julia

VIII

wzorowa

400,00

40.

Witkowski Antoni

VIII

wzorowa

400,00

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Ołobockich

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena z zachowania

Wartość stypendium

1.

Matuszak Maria

IV

wzorowa

200,00

2.

Urban Magdalena

V

wzorowa

200,00

3.

Chmielińska Maria

VIII

wzorowa

400,00

4.

Świtoński Marcel

VIII

wzorowa

400,00

5.

Maury Patryk

VIII

wzorowa

400,00

6.

Sokołowski Emil

VIII

wzorowa

400,00

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Kaliszkowicach Kaliskich

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena z zachowania

Wartość stypendium

1.

Rachuta Julia

V

wzorowa

200,00

2.

Jaźwiec Jonasz

VI

wzorowa

200,00

3.

Nieruchalska Martyna

VI

wzorowa

200,00

4.

Michalak Magdalena

VII

wzorowa

400,00

5.

Stępień Julia

VII

wzorowa

400,00

6.

Rusek Anna

VII

wzorowa

400,00

Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej z oddziałem przedszkolnym
w Biskupicach Zabarycznych

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena z zachowania

Wartość stypendium

1.

Kalina Wiktor

V

wzorowa

200,00

2.

Nieruchalska Maja

VI

wzorowa

200,00

3.

Dziegińska Zuzanna

VI

wzorowa

200,00

4.

Komin Roksana

VI

wzorowa

200,00

5.

Uścinowicz Beata

VIII

wzorowa

400,00

 Skip to content