KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą występowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) Miasto i Gmina Mikstat wprowadza działania o charakterze profilaktycznym, związane przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług.

W związku z powyższym do odwołania wprowadza:

1.  Inkasent Miasta i Gminy Mikstat nie będzie dokonywał odczytów wodomierzy.

2.  Faktury za pobór wody zostaną wystawione w oparciu o średnią z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych.

3. Wystawione faktury zostaną dostarczone odbiorcom przez Pocztę Polską.

4. Zwracamy się z prośbą do odbiorców o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt i w miarę możliwości, załatwianie wszelkich spraw telefonicznie ( 62 731 00 43) bądź mailowo (mwalaszczyk@mikstat.pl).

Podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów pozwoli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo zarówno naszych Odbiorców jak i pracowników. Z chwilą zmniejszenia ryzyka Miasto i Gmina Mikstat przywróci dotychczasowy model komunikacji i świadczenia usług.

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

Henryk ZielińskiSkip to content