KOMUNIKAT !!!!

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z niedoborem opadów atmosferycznych i suszą, zwracam się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody.

Obecnie wody brakuje nie tylko w rzekach, ale także w kolejnych warstwach wodonośnych, susza powoduje zmniejszenie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych całego regionu wodnego.

Proszę mieszkańców o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej.

Zachęcam do gromadzenia wody opadowej w celu wykorzystania jej do podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów itp.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

Henryk ZielińskiSkip to content