KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą występowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) Miasto i Gmina Mikstat wprowadza działania o charakterze profilaktycznym, związane przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług.

W związku z powyższym do odwołania:

1) inkasent Miasta i Gminy Mikstat nie będzie dokonywał odczytów wodomierzy;

2) faktury za pobór wody zostaną wystawione w oparciu o średnią z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych;

3) wystawione faktury zostaną dostarczone odbiorcom do skrzynek pocztowych przez inkasenta;

4) zwracamy się z prośbą do odbiorców o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w urzędzie i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw telefonicznie (numer 62 731 00 43), bądź poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: mwalaszczyk@mikstat.pl).

Podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów pozwoli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo zarówno naszych Odbiorców, jak i pracowników. Z chwilą zmniejszenia ryzyka Miasto Gmina Mikstat przywróci dotychczasowy model komunikacji i świadczenia usług.

 

 

Henryk Zieliński

/-/

Burmistrz Miasta i Gminy MikstatSkip to content