KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT

w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Mikstat

w związku ze stanem epidemii

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) z dniem 10 sierpnia 2020 r. wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat zmiany w organizacji pracy urzędu polegające na:

– podstawową formą komunikacji z urzędem jest kontakt korespondencyjny: telefoniczny, listowny, emailowy, poprzez ePUAP, platformę Cyfrowego Urzędu

– wnioski i podania można składać w skrzynce podawczej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku urzędu od ulicy św. Rocha

– druki wniosków do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www.mikstat.pl

– w sprawach tego wymagających – bezpośrednia obsługa interesantów będzie prowadzona przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności i po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty!

Henryk Zieliński

/-/

Burmistrz Miasta i Gminy MikstatSkip to content