Komunikat o zamknięciu starostwa

W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO,

od wtorku 17 MARCA 2020 ROKU

DO ODWOŁANIA STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE BĘDZIE ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW.

Sprawy będzie można załatwić korespondencyjnie: telefonicznie, mailowo oraz (tam gdzie to możliwe) poprzez elektroniczny system ePuap oraz platformę Cyfrowego Urzędu (dane teleadresowe na stronie powiatu), bądź odłożyć w czasie.

Wnioski i podania można składać do skrzynek podawczych przy wejściu do starostwa od ul 21-Stycznia

UWAGA TERMINY URZĘDOWE:
Złożenie wniosku o przywrócenie terminu z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego będzie skutkowało przywróceniem terminu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega karze pieniężnej.

RZĄD ZAPOWIADA, ŻE TERMINY ADMINISTRACYJNE ZOSTANĄ WYDŁUŻONE.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie z dniem 17 marca 2020 roku zostaje wyłączny z bezpośredniej obsługi klientów!  

Wszystkie sprawy będą załatwiane wyłącznie korespondencyjnie – pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, ewentualnie poprzez złożenie wniosku w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego.

UWAGA:
Informujemy ponadto, że zgodnie z opinią prawną przygotowaną przez Związek Powiatów Polskich obecną sytuację epidemiologiczną należy traktować jako siłę wyższą w rozumieniu KPA, w związku z czym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art.140mb Prawa o ruchu drogowym w tym okresie. Interesantom, którym 30-dniowy termin rejestracji pojazdu lub zgłoszenia  nabycia i zbycia pojazdów będzie upływał w okresie gdy , Wydział Komunikacji   będzie nieczynny,   zostanie on odpowiednio wydłużony. 

DANE KONTAKTOWE:

Adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Tel. Sekretariat/centrala: 62 732 00 40

Adres skrytki EPUAP –  /9l93jc4jr2/skrytka

Cyfrowy Urząd: http://cu.spostrzeszow.nv.pl/

Email: starostwo@powiatostrzeszowski.pl

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej powiatu w zakładce Mam sprawę – druki do pobrania http://powiatostrzeszowski.pl/mam-sprawe-druki-do-pobrania/

Wydział Budownictwa i Środowiska (ul Norweska)

Tel. Budownictwo: 62 732 00 95, środowisko: 62 732 00 70,

Wydział Komunikacji:-

Tel rejestracja: 62 732 00 90, 62 732 00 93, prawa jazdy: 519 333 092

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Kontakt: ewidencja gruntów: 62 732 00 84, biuro obsługi 62 732 00 86, nieruchomości: tel 62 732 00 80, mapa numeryczna tel 62 732 00 85, ośrodek dokumentacji geodezyjnej: 62 732 00 83

Pozostałe wydziały:

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi: 62 732 07 60,

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju: 62 732 00 75, 62 732 00 66

Wydział Finansowy: 62 732 00 63,

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: 62 732 00 45, sprawy obywatelskie 62 732 00 55, biuro podawcze 62 732 00 44,

Biuro Rady Powiatu/rzecznik prasowy 62 732 00 50

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 62 732 00 19, 62 732 00 55

Biuro podawcze: 62 732 00 44

 

Prosimy, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Pracownicy poszczególnych wydziałów będą załatwiali sprawy korespondencyjnie. W sprawach skomplikowanych  pracownik merytoryczny skontaktuje się z wnioskodawcą lub pełnomocnikiem na wskazany we wniosku nr telefonu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres email na składanym wniosku.

Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie sprawy będą załatwiane w terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.Skip to content