Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 13 marca 2020 roku

Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania  i zmiany organizacji pracy starostwa

W związku z wystąpieniem zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2 na terenie całego kraju, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników instytucji publicznych powiatu ostrzeszowskiego wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu polegające na zaleceniu stosowania korespondencyjnego załatwiania spraw przez pracowników starostwa powiatowego w Ostrzeszowie.

Apeluję, aby wszyscy klienci Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji powiatowych ograniczyli wizyty w Urzędzie i jednostkach podległych do absolutnie niezbędnych.

Zachęcamy do kontaktu korespondencyjnego (pocztowego), telefonicznego i mailowego oraz korzystanie (tam gdzie to możliwe) z elektronicznego załatwiania spraw w tym z platformy Cyfrowego Urzędu.

Cyfrowy Urząd: http://cu.spostrzeszow.nv.pl/

Email: starostwo@powiatostrzeszowski.pl

Adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Tel. Sekretariat/centrala: 62 732 00 40

Adres skrytki EPUAP –  /9l93jc4jr2/skrytka

Wnioski i podania można składać w Biurze Podawczym Starostwa (wejście od ul 21-stycznia)

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej powiatu w zakładce Mam sprawę – druki do pobrania http://powiatostrzeszowski.pl/mam-sprawe-druki-do-pobrania/

FUNKCJONOWANIE POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW ZOSTAJE OGRANICZONE!!! PRACOWNICY NIE BĘDĄ PRZYJMOWALI NIE UMÓWIONYCH INTERESANTÓW W BIURACH!!!

DANE KONTAKTOWE

Wydział Budownictwa i Środowiska (ul Norweska)

Prośba o odbiór wydanego pozwolenia na budowę i innych dokumentów wyłącznie  po telefonicznym ustaleniu szczegółów  z pracownikiem merytorycznym.

Tel. Budownictwo: 62 732 00 95, środowisko: 62 732 00 70,

Wydział Komunikacji:– prośba o dokonywanie czynności związanych ze zgłoszeniem zbycia pojazdu oraz nabycia pojazdu bez dokonywania jego rejestracji poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub listownie.

Od wtorku 17 marca 2020 roku

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 519 333 090

Obsługiwani będą interesanci zarejestrowani telefonicznie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami -prośba o składanie wszelkich wniosków i pism w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego. Treść, poprawność, zakres wnioskowanych informacji oraz sposób opłaty, forma i termin  wydania – udzielenia informacji zostanie przekazana telefonicznie przez pracownika realizującego dany wniosek.

Kontakt: ewidencja gruntów: 62 732 00 84, biuro obsługi 62 732 00 86, nieruchomości: tel 62 732 00 80, mapa numeryczna tel 62 732 00 85, ośrodek dokumentacji geodezyjnej: 62 732 00 83

Pozostałe wydziały:

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi: 62 732 07 60,

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju: 62 732 00 75, 62 732 00 66

Wydział Finansowy: 62 732 00 63,

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: 62 732 00 45, sprawy obywatelskie 62 732 00 55, biuro podawcze 62 732 00 44,

Biuro Rady Powiatu/rzecznik prasowy 62 732 00 50

Pracownicy poszczególnych wydziałów będą załatwiali sprawy korespondencyjnie. W sprawach skomplikowanych  pracownik merytoryczny skontaktuje się z wnioskodawcą lub pełnomocnikiem na wskazany we wniosku nr telefonu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres email na składanym wniosku.

Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie sprawy będą załatwiane w terminie.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: OD WTORKU 17 MARCA 2020 R. REJESTRACJA pojazdów tylko TELEFONICZNA POD NUMEREM TELEFONU 519 333 090

OBSŁUGIWANI BĘDĄ TYLKO INTERESANCI ZAREJESTROWANI TELEFONICZNIE

czynności związanych ze zgłoszeniem zbycia pojazdu oraz nabycia pojazdu bez dokonywania jego rejestracji poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Epuap, listownie lub złożenie
w Biurze podawczym.

URZĄD MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW WEJŚCIE TYLKO OD ULICY ZAMKOWEJSkip to content