Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku

Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie organizacji pracy starostwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie zmiany w organizacji pracy urzędu polegające na wykonywaniu:

1) określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów,  z zastrzeżeniem pkt. 3.

2) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym dot. m.in:

  • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
  • wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

3) W sprawach tego wymagających – obsługa interesantów przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności; po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty!

Podstawową formą komunikacji w kontaktach ze starostwem jest kontakt korespondencyjny: telefoniczny, listowny, emailowy, poprzez ePUAP, platformę Cyfrowego Urzędu.

Wnioski i podania można składać w skrzynce podawczej przed Starostwem (wejście od ul 21-stycznia)

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej powiatu w zakładce Mam sprawę – druki do pobrania http://powiatostrzeszowski.pl/mam-sprawe-druki-do-pobrania/

Lech Janicki

Starosta OstrzeszowskiSkip to content