Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z praca i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na adres e-mail: rymowanki@krus.gov.pl. W temacie e-mail należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka.

Szczegółowe informacje i regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

konkursSkip to content