Kurs e-learningowy dla dzieci rolników „Bezpiecznie na wsi mamy — upadkom zapobiegamy”.

Uczestnikami mogą być dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat), których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Kurs znajduje się na stronie internetowej Kasy pod linkiem:

https://prewencja.krus.gov.pl/

Ukończenie kursu należy potwierdzić przesłaniem:

Certyfikatu (w formacie PDF) potwierdzającego ukończenie kursu z wpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka (dane te wpisuje się do systemu na początku kursu);
Wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formacie PDF) na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl
w tytule należy wpisać: Kurs elearninuowy dla dzieci – (imię i nazwisko dziecka)

WAŻNE! W e-mailu można zgłosić i przesłać certyfikat wraz z formularzem zgłoszenia jednego dziecka! W przypadku kilkorga dzieci. dokumenty każdego z nich powinny być przesłane w osobnych e-mailach!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020 r. o godz. 24.00.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

kursSkip to content