Lepsza droga w Przedborowie

Trwa budowa drogi w Przedborowie, czyli wspólnej inwestycji  Miasta i Gminy Mikstat oraz Nadleśnictwa Przedborów. Wykonawca zamontował już betonowe przepusty i wysypał warstwę tłucznia pod nawierzchnie asfaltową.

Samorząd mikstacki przy wsparciu finansowym Nadleśnictwa Przedborów przebudowuje drogę gminną prowadzącą od linii lasu (za szkółką leśną) do zabudowań w Przedborowie. Miasto i Gmina Mikstat jest inwestorem wiodącym, natomiast Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów zobowiązało się przekazać na realizację tego zadania 300 tys. zł.

Umowa z wykonawcą, firmą Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk z Czajkowa, została podpisana w lipcu br., a prace rozpoczęły się na początku września. Zgodnie z uzgodnieniami  przebudowana zostanie droga dojazdowa (o długości 997 m) do pól uprawnych i lasu, która dotychczas miała nawierzchnię wzmocnioną tłuczniem. Zostaną położone dwie warstwy podbudowy z kruszywa i nawierzchnia bitumiczna, utwardzone zostaną pobocza i wykonane odwodnienia. Jezdnia będzie miała szerokość 3,5 m z dwiema mijankami.

Położenie asfaltu na odcinku od zabudowań do lasu umożliwi mieszkańcom Przedborowa przejazd najkrótszą trasą do miasta (odcinek przez las do drogi wojewódzkiej ma już nawierzchnię asfaltową).

PK

 Skip to content