Menu główne

Lepsza droga w Przedborowie

Przebudowa blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej w Przedborowie rozpocznie się w sierpniu. Umowa z wykonawcą, firmą UTH Andrzeja Pilarczyka została podpisana we wtorek, 12 lipca i opiewa na kwotę 728 tys. 642 zł. Inwestycję sfinansują wspólnie Miasto i Gmina Mikstat oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów.

Samorząd mikstacki przy wsparciu Nadleśnictwa Przedborów przebuduje drogę gminną prowadzącą od linii lasu (za szkółką leśną) do zabudowań w Przedborowie. Miasto i Gmina Mikstat jest inwestorem wiodącym, natomiast Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedborów zobowiązało się przekazać na realizację tego zadania 300 tys. zł.

Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą, firmą Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk z Czajkowa, została podpisana 12 lipca br. w mikstackim magistracie przez burmistrza Henryka Zielińskiego i skarbnik Teresę Michalak oraz właściciela firmy. Obecni byli także: Justyna Piszczorowicz – sekretarz Nadleśnictwa Przedborów, Łukasz Dybul – przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie, Józef Przybyłek – inspektor nadzoru oraz Tomasz Maciejewski i Maria Piszczałka z Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

Zgodnie z umową przebudowana zostanie droga dojazdowa (o długości 997 m) do pól uprawnych i lasu, która dotychczas miała nawierzchnię wzmocnioną tłuczniem. Zostaną położone dwie warstwy podbudowy z kruszywa i nawierzchnia bitumiczna, utwardzone zostaną pobocza i wykonane odwodnienia. Jezdnia będzie miała szerokość 3,5 m z dwiema mijankami.

Położenie asfaltu na odcinku od zabudowań do lasu umożliwi mieszkańcom Przedborowa przejazd najkrótszą trasą do miasta (odcinek przez las do drogi wojewódzkiej ma już nawierzchnię asfaltową).

PKSkip to content