LIII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

U w a g a !

Zawiadamiam, że w dniu 15.02.2024 r. o godz. 13:00

w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultura w Mikstat

odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Mikstacie,

na którą zapraszam społeczeństwo Miasta i Gminy Mikstat

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Dybul

 

 

Porządek obrad LIII sesji

 1. Otwarcie
 2. Wybór Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwał:
  • 4.1. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorsko restauratorskie we wnętrzu Kościoła pw. Świętej trójcy w Mikstacie”
  • 4.2. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 r.
  • 4.3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie
 5. Zakończenie


Skip to content