Małżeństwa na medal

Przeżyli już razem pół wieku i tym samym zasłużyli na medal, który przyznaje prezydent RP. Z gratulacjami pospieszyli też samorządowcy; były kwiaty, lampka szampana i symboliczny mikstacki kubek z herbem miasta.

Kolejne pary małżeńskie z miasta i gminy Mikstat z okazji jubileuszu 50-lecia wspólnego pożycia odnowiły przysięgę małżeńską przed Haliną Zadką, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Mikstacie, w obecności burmistrza Henryka Zielińskiego oraz Łukasza Dybula i Tomasza Maciejewskiego, przewodniczących samorządów gminnego i powiatowego. Przed uroczystością na Zielonym Wzgórzu jubilaci mogli wziąć udział w mszy świętej odprawionej w ich intencji w mikstackiej farze.

– Nie wystarczy pokochać trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść przez całe życie. Minęło już wiele lat jak ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz wspólne życie aż do śmierci. Przyrzeczenie to składaliście w pełni wiary w to, że nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie ze sobą zawsze, w chwilach dobrych i złych, w czasie radości i w czasie smutku. W ciągu tych pięćdziesięciu wspólnie przeżytych lat było wiele dni pogodnych radosnych i pięknych. Z pewnością doświadczyliście również chwil smutnych, bolesnych i przykrych. Wasza dzisiejsza obecność w tym miejscu wskazuje jednak, że wszystkie te przeżycia nie oddaliły Was od siebie, ale jeszcze bardziej związały i pogłębiły Wasze uczucia. Pomimo różnych zdarzeń losowych, przysięgi dotrzymaliście. Dzisiaj w dniu Waszego Złotego Jubileuszu możecie podsumować swoje długoletnie wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne – mówiła do jubilatów Halina Zadka prosząc ich jednocześnie o odnowienie przysięgi małżeńskiej. „W dniu naszych godów wyrażam mojej żonie – mówili panowie (a ich żony: mojemu mężowi) – serdeczne podziękowanie za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę oraz przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było nadal zgodne, szczęśliwe i trwałe ” przysięgali sobie małżonkowie.

Następnie burmistrz Henryk Zieliński w asyście Łukasza Dybula i Tomasza Maciejewskiego uhonorowali jubilatów medalem za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanym przez prezydenta RP na wniosek wojewody wielkopolskiego. Samorządowcy gratulowali małżonkom wytrwałości i życzyli wielu jeszcze lat w zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a burmistrz Henryk Zieliński na cześć jubilatów wzniósł okolicznościowy toast.

PK

 Jubilaci Złotych Godów: Jan i Maria Chrobakowie, Mieczysław i Halina Kaczmarkowie, Franciszek i Jolanta Łakomi, Ludwik i Zofia Roguszni, Henryk i Ewa Sobczakowie, Henryk i Elżbieta Sokołowscy, Roch i Maria Siankiewiczowie, Mieczysław i Monika Wasiakowie, Stefan i Kazimiera Białkowscy.
Jubilaci Złotych Godów: Jan i Maria Chrobakowie, Mieczysław i Halina Kaczmarkowie, Franciszek i Jolanta Łakomi, Ludwik i Zofia Roguszni, Henryk i Ewa Sobczakowie, Henryk i Elżbieta Sokołowscy, Roch i Maria Siankiewiczowie, Mieczysław i Monika Wasiakowie, Stefan i Kazimiera Białkowscy.


Skip to content