“Mazurek Dąbrowskiego” 11 listopada w Mikstacie

W dniu Narodowego Święta Niepodległości mikstaczanie odśpiewali “Mazurka Dąbrowskiego” na Rynku, pod pomnikiem złożyli biało-czerwone wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach bojowników niepodległości. W kościele farnym została odprawiona msza św. w intencji ojczyzny a harcerze wystawili warty honorowe.

Świąteczne obchody 11 listopada br. w Mikstacie rozpoczęły się na Rynku, pod pomnikiem Serca Jezusowego, symbolizującego także pamięć o obrońcach polskości. Przy słowach śpiewanego przez uczestników wiecu hymnu “Jeszcze Polska nie zginęła…” została wciągnięta na masz flaga biało-czerwona. Poczet sztandarowy 1 Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich ubrany był w repliki mundurów powstańców wielkopolskich. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli: burmistrz Henryk Zieliński w asyście ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka oraz Łukasza Dybula i Tomasza Maciejewskiego, parlamentarzyści – poseł Andrzej Grzyb, posłanka Katarzyna Sójka w asyście druha Mariusza Ciechanowskiego, delegacje – Polskiego Stronnictwa Ludowego, samorządów mieszkańców Mikstatu, Mikstatu Pustkowia oraz Komorowa z radnymi: Barbarą Tomalą, Stanisławem Błaszczykiem, Dariuszem Puchałą, Krzysztofem Mielcarkiem, Dominikiem Skrzypczakiem, Sławomirem Kmiecikiem i Dawidem Pietralczykiem; przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Razem”. W uroczystości uczestniczyli także radni Jacek Sikora i Damian Tokarek oraz mieszkańcy miasta i gminy Mikstat.

Po wiecu kapłani odprawili w mikstackiej farze mszę świętą w intencji ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych. Po mszy Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu z Łukaszem Dybulem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Mikstacie w asyście patrolu harcerzy pod komendą M. Ciechanowskiego zapalili znicze na grobach wyzwolicieli i obrońców ojczyzny na cmentarzu przy kościele św. Rocha w Mikstacie. Przy każdym grobie powstańca wielkopolskiego i uczestnika walk wyzwoleńczych powiewały na wietrze polskie flagi, które ustawili harcerze 1 Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich.

PKSkip to content