MGOPS w Mikstacie przyjmuje wnioski na dodatek osłonowy

Mieszkańcy miasta i gminy Mikstat mogą składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 4. Jest to specjalne, jednorazowe świadczenie, które ma rekompensować rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i żywności.

Aby dodatek został przyznany przeciętne, miesięczne dochody osoby członków gospodarstwa domowego nie mogą przekroczyć kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej ten próg wynosi 2100 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł na jednego jego członka. Kwota świadczenia jest zróżnicowana w zależności od tego ile osób liczy gospodarstwo domowe.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać do 31 października br.  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 4 w Mikstacie – w godz. 7.30-15.00. Osoby, który zrobią to do końca stycznia będą miały przyznany dodatek w dwóch równych częściach, a pierwsza część trafi do nich najpóźniej 31 marca tego roku. Gdy wniosek zostanie złożony po 1 lutego, świadczenie będzie wypłacone w grudniu br. Pieniądze będą przelane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

RED

Dokumenty do pobrania:

MGOPS w Mikstacie przyjmuje wnioski na dodatek osłonowySkip to content